Logo Login

Browse Dogs

Name
Displaying 1-13 of 13 dogs
name sire dam sex birth year
Dai go Ryouyama souBan go Ryouyama sou Aki go Teikan sou male 2006
Daiki Go Gentle Heart Kamishiro No Ginshun Go Gunrou Towasou Ise No Miki Go Ise Yamatosou male 2014
Daiki Go Yashuu Tajima Kensha male
Daikou Go Gentle HeartKamishiro No Ginshun Go Gunrou Towasou Ise No Miki Go Ise Yamatosou female 2014
Daimonji go Oomiya Ikumo sou male
Daini Hakubou go Fujimine SouKogaku go Funasaka Sumitasou Hakuba no Yousei go Kino Hakuba Sou male
Dairenka Go Gentle HeartKamishiro No Ginshun Go Gunrou Towasou Ise No Miki Go Ise Yamatosou female 2014
Daitenshi Go Gentle HeartKamishiro No Ginshun Go Gunrou Towasou Ise No Miki Go Ise Yamatosou female 2014
Denhime Go Gentle HeartKamishiro No Ginshun Go Gunrou Towasou Ise No Miki Go Ise Yamatosou female 2014
Denpugai go Kii NaokawaanTetsuya go Chikkou Akari sou Nojikiku go Kii Naokawaan male
Dewahime Go Gentle HeartKamishiro No Ginshun Go Gunrou Towasou Ise No Miki Go Ise Yamatosou female 2014
Doremihime Go Gentle HeartKamishiro No Ginshun Go Gunrou Towasou Ise No Miki Go Ise Yamatosou female 2014
DUPLICATE -- DELETE male