Logo Login

Browse Dogs

Name
Displaying 1-10 of 10 dogs
name sire dam sex birth year
Gimpou go Kino Hakuba SouHidaka no Koroku go Hidaka Yamadasou Ouka go Kino Hakuba Sou male
Ginka go Kishu Yoshitaka SouTesshin go Hidaka Yamada Sou Hikari Ginhime go Iga Kodera Sou female
Ginkoume Go Gunrou Towasou Kihei go Takaie Takine Go Takatsuki Kurosawasou female 2013
Ginryuume go Kishu Yoshitaka SouManzan go Hidaka Yamada sou Ginka go Kishu Yoshitaka Sou female 2010
Gintetsu go Hidaka Yamada SouInami Natsutarou go Kishu Inahara Sou Goma no Ichihime go Hidaka Yamada Sou male
Gojouhime go Aichi Jikan sou female
Goma no Ichihime go Hidaka Yamada SouKougin Go Hidaka Yamada Sou Akemi go Kishu Inahara sou female
Gomataro go Bousou Yawara Sou Kotono Kihou go Morishyou Hidaka no Itsujo go Kishu Inahara Sou male 2015
Gomateru go Gouki kenshaRyou go Moerin sou Suiki go Bicchuu Kagan sou male 2015
Gouriki Go KouhakusouNegoro No Rikiou Go Daini Garousou Kanna go Seishuusha male