Aika Go Gentle Heart

Owned by

CMKU/KII/5/12

Caira

F

11/23/12

1/1/70

Czech Republic

Czech Republic

0

13

White

Gentle Heart

Kenichi Go Kishuu Yoshitakasou

Maika Go Shirai Shinyuusou

9/30/15, 12:31 AM

Not found

10/30/18, 6:02 PM

Aleš Nezbeda

Pedigree

Automatically generated through 6 generations

Show only table

1. Gen 2. Gen 3. Gen 4. Gen 5. Gen 6. Gen
Aika Go Gentle Heart Kenichi Go Kishuu Yoshitakasou Tekki Go Kinohakubasou Mineshiro Go Mineyuki Sou Kenzan Go Mineyukisou
Mako Go Mineyukisou
Sakura Go Hidaka Yamadasou Tarou Go Mineyuki Sou
Katsuyukime Go Kishuu Inaharasou
Akihime Go Kishu Kobori Sou Kougin Go Hidaka Yamada Sou Takabayashi Go Hidaka Yamadasou
Maihime Go Hidaka Yamadasou
Kikuhaname Go Kishuu Kozasou Tomishiro Go Tanooka
Takahime Go Kumano Irokawasou
Maika Go Shirai Shinyuusou Yoshiie Go Yashuu Tajima Kensha Yoriyoshi Go Yashuu Tajima Kensha Daiki Go Yashuu Tajima Kensha
Kirihime Go Yashuu Tajima Kensha
Aya Go Yashuu Tajima Kensha Katsuichi Go Yashuu Tajima Kensha
Toyoshirome Go Kishuu Kozasou
Taki No Maihime Go Shirai Shinyuusou Kitarou Go Shirai Shinyuusou Katsutone Go Tama Mizumurasou
Kotosuzu Go Shirai Shinyuusou
Taki No Koihime Go Shirai Shinyuusou Taki No Sanzan Go Shirai Shinyuusou
Hanafubuki Go Joushuu Miyoshi