Akiko Damu Kara

Owned by

F

9/4/15

Czech Republic

0

0

White

Damu Kara

Tetsushiro go Himeharusou

Bizakura Go Gentle Heart

9/30/15, 9:36 AM

Not found

9/30/15, 9:36 AM

Not found

Pedigree

Automatically generated through 6 generations

Show only table

1. Gen 2. Gen 3. Gen 4. Gen 5. Gen 6. Gen
Akiko Damu Kara Tetsushiro go Himeharusou Sakura no Daichi go Himeharu Sou Iwa no Wa go Iwashimizusou YUUTOI GO SAGAMI TAKANOSOU Taki No Sanzan Go Shirai Shinyuusou
Hanafubuki Go Joushuu Miyoshi
FUKUHIME GO SHINSHUU KOMATSUSOU
Akishouhime go Himeharusou KATSUHIRO GO ISE SHIMAKENSHA
AZUMA NO KIKUHIME GO HIMEHARUSOU AKITAKA GO HIMEHARUSOU
HARUNA GO HIMEHARUSOU
TOUKAI NO NATSUHANA GO IBARAKI TOUKAISOU SOTOBOU NO KAZUKI GO HIMEHARUSOU YASUHISA GO ATSUHIROSOU
KAMO NO KAZUHIME GO KAMOGAWA KIYOSUMISOU
AZUMA NO MAIHIME GO HIMEHARUSOU AKITAKA GO HIMEHARUSOU
HARUNA GO HIMEHARUSOU
Bizakura Go Gentle Heart Kenichi Go Kishuu Yoshitakasou Tekki Go Kinohakubasou Mineshiro Go Mineyuki Sou
Sakura Go Hidaka Yamadasou
Akihime Go Kishu Kobori Sou Kougin Go Hidaka Yamada Sou
Kikuhaname Go Kishuu Kozasou
Maika Go Shirai Shinyuusou Yoshiie Go Yashuu Tajima Kensha Yoriyoshi Go Yashuu Tajima Kensha Daiki Go Yashuu Tajima Kensha
Kirihime Go Yashuu Tajima Kensha
Aya Go Yashuu Tajima Kensha Katsuichi Go Yashuu Tajima Kensha
Toyoshirome Go Kishuu Kozasou
Taki No Maihime Go Shirai Shinyuusou Kitarou Go Shirai Shinyuusou Katsutone Go Tama Mizumurasou
Kotosuzu Go Shirai Shinyuusou
Taki No Koihime Go Shirai Shinyuusou Taki No Sanzan Go Shirai Shinyuusou
Hanafubuki Go Joushuu Miyoshi