CJ Hammond

You have to log in first to see all the information about owners.

Owner details

Dogs

Dogs owned

Name Birth Sire Dam Sex
63552 Akiyama no Roushya Kokuchou go 7/9/17 63420 63239 F
63387 Gomataro go Bousou Yawara Sou 12/17/15 63388 63389 M
63420 Hakuzan no Sekirou go Hakuzan Ryousou 2/16/16 63416 63406 M
63583 Nami no Aima go Shikino sou 10/11/17 63221 63584 M
63239 Oosaka no Sekihime go Kishu Yoshitaka sou 10/25/11 63241 63240 F
63242 Sagami no Roushya Kaneko go 5/28/14 63355 63239 F
63553 Seihoume go Hakushuu Daizan sou 10/7/16 63554 63559 F
63661 Tenkuu no Shouki go Mie Tenkuu sou 10/8/13 63662 63663 F